Lolek Stanislav (1873–1936)

Vystudoval lesnickou školu v Písku. Touha malovat jej v roce 1895 přivedla na akademii, kde studoval u profesora Mařáka do roku 1899. Po jeho smrti pokračoval ve studiu u prof. Ottenfelda do roku 1901. V letech 1902–1903 studoval v Mnichově grafiku u Neumana a Heinemana.

Jeho vývoj postupoval od realistického pojetí k impresionismu. Mistrně ovládal techniku barevných skvrn a prosvětlených ploch. Maloval výhledy do širého kraje, proslul jako malíř zvěře a lesních zákoutí. Motivy čerpal ze Štramberku, za 1. světové války vyšel na pohlednicích jeho soubor Moravsko-slezské Beskydy, především z okolí Radhoště a z Čeladné. Cyklus jeho kreseb o chytré lišce z let 1895-90 inspiroval R. Těsnohlídka k napsání povídky Liška Bystrouška a následně L. Janáčka ke stejnojmenné opeře.

Zobrazeno v kategoriích: