Kalvoda Alois (1875–1934)

Na akademii k Mařákovi byl přijat v šestnácti letech a studoval zde od roku 1892 do roku 1899. V roce 1900 si v Praze založil soukromou krajinářskou školu, ze které vzešli Martin Benka, Otakar Hůrka, Karel Schadt, Josef Váchal a mnoho dalších.

Stejně jako u většiny Mařákových žáků je i Kalvodova počáteční tvorba poznamenána náladovou a symbolistní atmosférou konce devatenáctého století, poté přikračuje k secesnímu dekorativismu. V pozdním období se soustředí na vystižení nálady a dokonalé technické zpracování zachyceného námětu.

Zobrazeno v kategoriích: