Josef Jambor - Makové pole

Sdružení výtvarných umělců moravských

Ve dnech 8. 12. 2006 - 15. 1. 2007 se uskutečnila výstava obrazů malířů "Sdružení výtvarných umělců moravských". Návštěvníci mohli shlédnout díla ze sbírek Slovácké galerie - oleje i akvarely Joži Uprky,