Výstava obrazů Augustina Mervarta

 

V pátek 5. 12. 2008 jsme pro Vás připravili výstavu obrazů přerovského malíře Augustina Mervarta.

Rodným krajem malíře Augustina Mervarta – bytostného krajináře – bylo Valašsko.
V městečku Krásně nad Bečvou, později připojenému k Valašskému Meziříčí, se narodil 30. prosince 1889 jako nejmladší z desíti potomků skláře Antonína Mervarta. Jeho otec sem přišel za prací z náchodských skláren a až do pozdního věku pracoval v krásenských sklárnách jako litograf, rytec, brusič a foukač skla.

Kromě profese uplatnil svou řemeslnou zručnost i v řezbářství. Otcův výtvarný talent, řemeslnou poctivost a manuální dovednost zdědil vedle nejstaršího syna – malíře skla – také Augustin. Přestože pocházel z nemajetných poměrů, rodina podpořila rozvíjení jeho nadání, a tak studoval na valašskomeziříčské Odborné škole pro zpracování dřeva (1903-1908). V roce 1904 byla zřízena mistrovská škola – první svého druhu v tehdejším Rakousku- Uhersku – a tamnější obor figurálního řezbářství absolvoval Mervart u sochařů Františka Hrachovce a Aloise Balána

I přes původní řezbářsko- sochařskou průpravu svým naturelem tíhl k malířství, ke krajinomalbě. A své prvotiny vystavil poprvé spolu s pracemi spolužáka, sochaře a pozdějšího profesora dřevařské školy Miloše Bublíka už v roce 1908 v Krásně…

První světová válka jej donutila obléknout si uniformu, štětec však neodložil. V Polsku, Ukrajině a Rumunsku, kde se v běhu válečných let ocitl, kreslil dřevěné kostelíky a prosluněnou krajinu. Po skončení války se usadil v Přerově, kde působil až do své smrti.

V roce 1919 byl přijat do Sdružení výtvarných umělců moravských a brána do světa se mu otevřela. Podnikl mnoho studijních cest do zahraničí.

Říká se o něm, že byl „věrným kronikářem celého Pobečví“, jeho nejmilejším zákoutím byla Horní Bečva. Velkou oporou mu byla podpora Bohumíra Jaroňka. Uskutečnil 23 samostatných výstav a účastnil se mnoha jiných jak doma, tak i ve světě.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Zobrazeno v kategoriích: